Понеделник-Петък: 09:00-17:00

Пари, алкохол и цигари в самолета

Пренасяне на пари със самолет

Разпоредби за пренасяне на пари, алкохол и цигари при пътуване със самолет

Моля да се запознаете с полезна информация за всички пътуващи извън България, свързана с пренасянето на пари, алкохол и цигари (тютюневи изделия). Ако Вие сте един от тях , то прочетете следните разпоредби за да сте на ясно по казусите за Вашето  спокойно и безпроблемно самолетно пътуване.

Пари в брой

Лицата, които пресичат границата на страната ни имат право да внасят и изнасят парични средства при спазване на следните задължителни законови правила:
– При внос до 10 000 евро: сумите не подлежат на деклариране и пътникът минава през “Зеления коридор”, което потвърждава, че той няма нищо за деклариране.
– При внос на 10 000 евро и повече: сумите се декларират чрез Декларация, попълва се сумата, произхода, предназначението, транспортен маршрут, транспортно средство и лицето задължително минава през ”Червения коридор”.

– При износ до 10 000 евро: не се декларира и лицето минава по “Зеления коридор”.
– При износ на 10 000 евро и над тази сума: задължително е деклариране, произход, предназначение, транспортен маршрут и лицето минава по ” Червения коридор.

При изнасяне на парични средства над 25 000 лева, или равна стойност на чужда валута се представя удостоверение от НАП, че лицето няма пресрочени задължения, номерът му се записва в митническата декларация. За местните физически лица удостоверението се издава от НАП на територията на постоянния адрес, а за чуждите граждани същото се получава от НАП, по последния адрес на пребиваване в страната.

Чуждите физически лица могат да изнесат над 25 000 лева без удостоверение от НАП, след деклариране, ако сумите не надвишават декларираните суми при последното  влизане  в страната. Като доказателство прилагат предходна митническа декларация при внос. Когато пътниците са под 16г. декларация се попълва от пълнолетните лица, които ги придружават. Когато  не са спазени горе посочените законови разпоредби, митническите власти отнемат в полза на държавата недекларираните суми .

За сведение на всички вносът и износът на валута и левове с пощенски пратки не е разрешен. Изключение правят пратки с обявена стойност, като тези забрани не се отнасят за БНБ и търговските банки.

Разрешено количество алкохол

Пренасяне на алкохол със самолет
Пренасяне на алкохол със самолет

Стоки, които са разрешени за пренасяне в личния багаж. За личен багаж се счита, багажът който пътникът представя пред митническите власти. Когато се интересувате какво може да се внесе, трябва да знаете, че пътниците са разделени на две възрастови групи: до 18г. и над 18г. що се отнася за алкохол, цигари и тютюневи изделия. До 18г. пътникът няма право на тези артикули, а над 18г. може да внесе алкохолни напитки, които също се разделени в зависимост от процентовото съдържание алкохол.

– с 22% неденатуриран етилов алкохол с обемно съдържание 80% и повече: 1литър.
– дестилати и спиртни напитки, аперитиви на винена или алкохолна основа, с алкохолно съдържание не по-високо от 22%  алкохол, като: вина и ликьори, разрешението е: 2литра.
– за парфюми – 50 милилитра

Разрешено количество на цигари и тютюневи изделия

Пренасяне на цигари със самолет
Пренасяне на цигари със самолет

Разрешеното количество на цигари и тютюневи изделия е както следва:
– 200 броя цигари или
– 100 пурети, с макс. тегло 3 грама всяка или
– 50 броя пури или
– 250 грама тютюн


Медикаменти

Относно лекарствените медикаменти, количествата трябва да отговарят на нуждите на пътника за лично ползване. Ако ползвате по-специфични медикаменти, то трябва да имате рецепта от лекар.

Благородни метали и скъпоценни камъни.
Внасянето и изнасянето на благородни метали и скъпоценни камъни от чужди и местни физически лица се урежда от министъра на финансите в следните размери:
-до 37 грама – платина и злато в необработен и полуобработен вид.
-до 60 грама бижута, аксесоари от злато и платина.
-до 300 грама сребро в бижута ,в необработен и полуобработен вид.
Всички благородни метали и скъпоценни камъни трябва да бъдат декларирани, ако не са включени в посочения списък.

При не спазване споменатото по-горе се прилагат законовите разпоредби на Агенция Митници. Не декларираните се отнемат в полза на държавата.

Уважаеми пътници информирайте се предварително за всичко, което Ви интересува за да пътувате спокойно и най-важно спазвайте законовите разпоредби.