Понеделник-Петък: 09:00-17:00
Кула с ръководител полети

Професия – Ръководител полети. Кой се грижи за безопасността ни по време на всеки един полет?

Авиодиспечер
Авиодиспечер

За безопасното и интензивно движение на потока от въздухоплавателни средства освен екипажите, които са на борда на самолета са необходими и хора, които да ги контролират от земята. Тези специалисти упражняват професията – Ръководител полети.

За хората упражняващи професията Ръководител полети се изисква силна мотивация, висок професионализъм, отговорност и още редица качества, които трябва да притежава човек, решил да работи като авиодиспечер. Можем да кажем, че те са пилоти стъпили на земята, носещи отговорност не за един, а за десетина самолета едновременно.

Тяхната задача е да се грижат за безопасното движение на въздухоплавателните средства във въздуха и на летището. Те са в постоянна връзка с пилотните екипи и дават инструкции за метеорологичните  условия и за избягване на възникване на инциденти. Те контролират маневрите на летището и осигуряват безопасното излитане и кацане на самолетите. Всички тези дейности се осъществяват посредством специализирана техника, оборудвана с модерна радарна система и международни комуникации.

За кого е подходяща професията ръководител полети?

Каквото и да кажем професията Ръководител полети е предизвикателство за млади хора,  мотивирани да контролират движението във въздуха. Качества като: силна пространствена ориентация, запазване на спокойствие, бързо и адекватно реагиране във всяка стресова ситуация, отлична комуникация са необходими за тази професия. Само хора притежаващи всичко това плюс силно желание и отлична работа в екип биха се справили успешно с професията Ръководител полети .

По редица причини професията е престижна по цял свят. Грижата да се контролира въздухоплаването – то да бъде най-оптимално и най-ефективно от гледна точка на гориво, вредни емисии и пролетени разстояния я правят безспорно важна част от въздушния път.

За да се справи с тези отговорни задачи, професията Ръководител полети разчита на квалифициран персонал, който е подбран с тестове за професионална подготовка, медицински становища, множество успешни положени изпити.

През първата година младите кадри работят под контрола на старши служители, за да доразвият своите умения. Цялостната дейност се осъществява от следните работни места: Контрол, Подход и Кула

Контрол

Служителите заемащи работното място Контрол имат за задача да осигуряват безопасното и успешно разминаване  на въздухоплавателните средства във въздуха. Те помагат на пилотите с информация за метеорологичните условия свързани с безопасността на полета. Осигуряват безопасност на траектория за движение на самолетите. Тази задача е най-оптимална, най-ефективна от гледна точка на гориво, вредни емисии и пролетяно разстояние. Те са в непрекъсната връзка с целия международен трафик във въздушното пространство.

Подход

Следващото работно място е Подход. По важност и отговорност то не отстъпва на Контрол. Тук авиодиспечерите отговарят за безопасността и функциите на всички служби на въздушното пространство около и на летището. На тях се пада отговорността за успешното кацане и излитане на самолетите. Безспорно от тях се изисква умение за много добра пространствена работа и усет за максимално внимателни маневри на летището. Тяхна задача е да качат и свалят пътниците максимално най-безопасно. Човекът заемащ тава работно място се намира в непрекъсната комуникация с всички летищни служби.

Кула

Ръководител полети
Ръководител полети

От работно място Кула се контролира цялостния процес на излитането, кацането и осигуряването на безопасни дистанции на потока движещ се в небесната траектория.

И трите работни места се попълват с човешкия ресурс след прецизен подбор на кадри. Кандидатите покриват определени стандарти след подаване на документи. Те трябва да са на възраст между 18-30 години, да имат добро образование и притежават сертификат за владеене на задължителен английски език. След това се подлагат на медицински прегледи. Минават тестове за: ориентация в пространството, работа в екип, аналитично мислене и още редица изисквания определени за специалността, естествено и през интервю пред експерти и специалисти владеещи професията до съвършенство.

След всичко това започва обучение от старши инструктори, полагане на изпити и доразвиване на всички умения изискващи се за професията. Силна концентрация, хладнокръвие, бързина и умение да вземаш решение в екстремни ситуации са все качества, които се изискват от човек решил да се посвети на тази професия.

Ако Вие сте един от притежателите на всичко това и имате желанието да застанете пред необятната шир, то опитайте и сигурно ще успеете. Бъдете позитивни, амбициозни и волеви. Отговорността, която се носи за събитията случващи се на хиляди километри от Вас, съдбата на хиляди пътници да зависи от Вас, ето я силната тръпка за хора решили да работят тази професия. От казаното до тук става ясно едно – небето обича да бъде контролирано от умните, силните и амбициозните, стига те да имат желание за професията – Ръководител полети.