Понеделник-Петък: 09:00-17:00

Номерата на самолетните писти – какво означават?

Как се определят номерата на самолетните писти и какво означават те?

Би било много лесно и просто, ако летищата строят самолетните писти една до друга. Но това не е така, защото ориентацията им е съобразена с ветрове, които преобладават на конкретното място, а те, естествено, могат да се изместват. Поради тази причина много от летищата имат писти под най-различни ъгли, за да могат самолетите да преодоляват силата на вятъра и да кацат безопасно. Разбира се не всички летища разполагат с безкрайни територии, за да имат и самолетни писти във всички посоки.

Самолетните пистите притежават много детайли, но един от най-интересните е уникалния им номер. Всички самолетни писти имат цифри в двата си края. Но как са поставени точно тези числа? Ето и обяснението: Самолетните писти са с номера на базата на магнитния азимут, по който пистата е ориентирана. Магнитния азимут представлява посоката, в която се придвижва самолета, показвана от компаса.

Как точно се изчисляват и поставят номерата на самолетните писти?

В действителност самолетните писти могат да бъда разположени във всяка една посока до 360°. Може да ви се стори странно тогава, защо числата изписани по самолетните писти са само двуцифрени. Това се дължи на факта, че се пропуска една цифра, все едно, че закръгляме отчитането на компаса до десет градуса. По този начин ни остават само числата от 1 до 36. И така единият край на всяка самолетна писта се намира на 180° от другия. Ако дадена самолетна писта е ориентирана на 230°, то единия и край ще бъде с номер 23, а другият с номер 05 (получава се като от 23 извадим 18)

Летища с няколко паралелни писти

Но какво ще стане, ако летището разполага с няколко паралелни самолетни писти. Тогава на помощ идват буквите от английската азбука, които се добавят до номера. Така например 05L-23R ще означава писта номер 05 лява (L – left) – писта номер 23 дясна (R-right), според това от коя страна се намира самолета.

Ако има три паралелни самолетни писти, тогава се добавя английската буква C, за да посочи, че става въпрос за средната (С – central) самолетна писта. В случай че има четири паралелни писти, което е доста рядко, то тогава няма четвърто обозначаване, а вместо това едно от числата се измества с 10°, т.е. с една цифра.

На няколко години магнитният северен полюс се променя и затова съответният държавен орган следи за тези изменения и според това променят номерата на самолетните писти.